Home » Posts tagged มวยไทย
กีฬา

มวยไทยในตำนาน

อาจจะมีน้อยคนนักที่รู้และทราบกันสมัยก่อนมีผู้กล่าวกันว่ามีตำนานที่เกี่ยวเนื่องกับพระนางจามเทวี ผู้ที่สร้างเมืองลำพูน กล่าวเอาไว้ว่าว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 1200ได้มีพระฤๅษีนาม สุกกะทันตะฤๅษี ซึ่งเป็นสหายธรรม กับ ท่านสุเทวะฤๅษี ได้สอนในด้านของสรรพวิทยาทั้งหลายนั้น
กีฬา

นักกีฬามวยไทย

เครื่องแต่งกายของนักกีฬามวยไทย กีฬามวยไทยจะเป็นกีฬาที่เครื่องแต่งกายเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ใช้สวมใส่ในระหว่างการแข่งขัน แต่ชุดกีฬาเหล่านี้ก็มักจะนิยมใช้ในการฝึกซ้อมด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและคู่ซ้อม เพราะชุดถูกออกแบบเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันดังนี้