Home » Posts tagged การแข่งขัน
กีฬา

นักกีฬามวยไทย

เครื่องแต่งกายของนักกีฬามวยไทย กีฬามวยไทยจะเป็นกีฬาที่เครื่องแต่งกายเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ใช้สวมใส่ในระหว่างการแข่งขัน แต่ชุดกีฬาเหล่านี้ก็มักจะนิยมใช้ในการฝึกซ้อมด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและคู่ซ้อม เพราะชุดถูกออกแบบเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันดังนี้