Latest Posts
เปตอง
บาสเกตบอล

ประโยชน์จากการเล่นบาสเกตบอล

กีฬาทุกประเภทล้วนแต่มีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้น จากที่เราได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลและ สาเหตุของการคิดค้นกีฬาบาสเกตบอลเพื่อให้เราสามารถเล่นออกกำลังกายได้ในช่วงหิมะตก โดยเล่นในโรงพลศึกษาเช่นเดียวกับกรณีในประเทศไทยมีฝนตกก็ต้องมีการย้ายมาเล่นในโรงพลศึกษาได้
กีฬา

ประโยชน์ในการว่ายน้ำ

  การว่ายน้ำนั้นได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาแล้วเพราะการว่ายน้ำนี้สามารถช่วยให้เราได้พ้นกับภัยอันตรายต่างๆได้ไม่ว่าจะเกิดการน้ำท่วมหลบหนีสัตว์ร้ายบนบกหรือจะรวมไปถึงการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิติและความเป็นอยู่และการว่ายน้ำนี้ยังเป็นการคลายเครียดของคนยุคนั้นได้อีกไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำ
แบดมินตัน

วิธีการตีแบดมินตัน

แบดมินตัน แบดมินตันหรือภาษาบ้านของคนไทยเราเรียกว่า แบด เป็นที่นิยมเล่นกันมากอีกชนิดหนึ่งเป็นกีฬาที่สามารถเรียกเหงื่อออกได้ดีมากและยังเป็นกีฬาที่เสริมสร้างกำลังแขนอีกชนิดหนึ่งทำให้ข้อมือแข็งแรงสามารถกวัดแกว่งได้มีประสิทธิภาพ