Latest Posts
กีฬา
ฟุตบอล

กฎ กติกา การเล่นฟุตบอล

กฎ กติกา การเล่นฟุตบอล (1)  สนามฟุตบอล ควรจะมีความยาวประมาณ 100-130 หลา ด้านกว้างประมาณ 50-100 หลา โดยแบ่งเขตออกเป็น 2 ฝั่ง โดยมีประตูกว้าง 8 หลา สูง 8 ฟุต เขตโทษ ห่างจากโกล18 หลา ส่วนพื้นสนามฟุตบอล ใช้หญ้าแท้หรือหญ้าเทียมก็ได้
กีฬา

นักกีฬามวยไทย

เครื่องแต่งกายของนักกีฬามวยไทย กีฬามวยไทยจะเป็นกีฬาที่เครื่องแต่งกายเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ใช้สวมใส่ในระหว่างการแข่งขัน แต่ชุดกีฬาเหล่านี้ก็มักจะนิยมใช้ในการฝึกซ้อมด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและคู่ซ้อม เพราะชุดถูกออกแบบเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันดังนี้
แบดมินตัน
เปตอง