Home » กีฬา » รูปแบบการเล่นวอลเลย์บอล-การตบบอล

รูปแบบการเล่นวอลเลย์บอล-การตบบอล

การแข่งขันวอลเลย์บอลองค์ประกอบหลักที่สำคัญเสมอ คือการรุก การรองบอลและการรับ ซึ่งรายละเอียดจะมีดังต่อไปนี้

 
การรุกหรือโจมตีในการเล่นวอลเลย์บอลมี 2 ลักษณะ คือ การตบและการหยอด และการตบหรือหยอดก็ยังจะจะมีอีกหลายรูปแบบ ซึ่งวิธีที่ใช้ในการตบแบบใดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวผู้เล่นเองและบอลที่คู่ต่อสู้ส่งมา
 
การตบบอล
 
1.การตบบอลที่เซตสูง ส่วนใหญ่มักเรียกกันว่า บอลโค้ง หรือบอลหัวเสา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ควรฝึกฝนในระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูง
 
2. การตบบอลเร็วหัวเสา บอลแบบนี้เรามักเรียกกันว่าบอล Y ที่คล้ายกับบอลโค้งหัวเสาแต่มีความเร็วมากกว่าและเตี้ยกว่าบอลโค้งหัวเสาเท่านั้นเอง
 
3. การตบบอลเร็วแบบต่างๆ มีวิธีการคือ บอลเร็วหน้า ให้ กระโดดตบหน้าตัวเซตประมาณ 1 เมตร และกระโดดก่อนตัวเซตจะเซตบอลบอลเร็วหลัง ให้กระโดดตบหลังตัวเซตประมาณ 1 เมตร กระโดดก่อนตัวเซตจะเซตบอลบอลเร็ว ห่างตัวเซตให้กระโดดตบหน้าตัวเซตประมาณ 2-3 เมตร โดยกระโดดพร้อมตัวเซตบอล บอลเร็วหน้าห่างตัวเซต ให้กระโดดตบหลังตัวเซตประมาณ 2-3 เมตร โดยกระโดดพร้อมตัวเซต
 
สำหรับการเล่นวอลเลย์บอลในตำแหน่งตัวตบนั้น หากจะให้มีประสิทธิภาพสูงแล้ว จำเป็นที่ นักกีฬาจะต้องพยายามพัฒนาเทคนิคการเล่นให้ได้หลากหลาย เพื่อให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถจับทางการเล่นได้ง่าย ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆ เพราะเมื่อเจอสถานการณ์จริงจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ
องค์ประกอบของการเล่นวอลเลย์บอลและตำแหน่งของผู้เล่นในทีม
วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมดูและเล่นจำนวนมาก เพราะเป็นกีฬาที่สนุกและเพลิดเพลิน และเนื่องจากการเล่นต้องเล่นกันเป็นทีมที่มีผู้เล่นหลายคน ดังนั้นในการสร้างทีมวอลเลย์บอลจึงต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเล่น ดังนี้
 
1. ตำแหน่งการเล่นของผู้เล่นในทีม
2. ตำแหน่งของผู้เล่นที่ลงสนาม 6 คน
3. รูปแบบการรับลูกเสริฟ
4. รูปแบบการรุก
5. รูปแบบการรองบอล
6. รูปแบบการรับ
 
ตำแหน่งของผู้เล่นในทีม
 
นับว่าต้องทำเป็นสิ่งแรกของการสร้างทีมวอลเลย์บอลโดยทำการคัดเลือกผู้เล่นแต่ละตำแหน่งเข้าร่วมทีม โดยมีคุณสมบัติของผู้เล่นดังนี้
 
ผู้เล่นตบบอลหลัก ต้องมีความสามารถในการตบบอลได้ดี มีร่างกายแข็งแรง สำหรับนักกีฬาชายต้องตบบอลได้ไม่น้อยกว่า 50 % ส่วนนักกีฬาหญิงควรไม่น้อยกว่า 40 %
 
ผู้เล่นตบบอลเร็ว ต้องมีความสามารถในการตบบอลเร็วได้หลายชนิด เช่น บอลเร็วหน้า-หลัง ห่างตัวเซต หรือเขย่งตบ และต้องมีการประสานงานตัวเซตได้ดีอีกด้วย
 
ผู้เล่นตัวเซต ต้องมีความสามารถในการเซต สามารถคุมจังหวะ ทิศทางลูกบอลได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เล่นตัวเซตถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทีม
 
ผู้เล่นอเนกประสงค์ ต้องมีความสามารถทุกอย่างเช่น การเสริฟ การเซต การตบ การสกัด และการรับลูกเสริฟ
 
ผู้เล่นตัวรับ แต่ละทีมจะต้องมีตัวรับอิสระและผู้เล่นตัวรับธรรมดาที่ดีไว้เพื่อช่วยในการรับลูกบอลของทีมจากฝ่ายตรงข้ามด้วย
,

About