Home » กีฬา » กีฬาชักคะเย่อวิธีการเล่นและประโยชน์

กีฬาชักคะเย่อวิธีการเล่นและประโยชน์

sbobeth1028

ชักคะเย่อ

การเล่นกีฬาชักคะเย่อจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน นอกจากจะตกลงกันเป็นพิเศษเช่นฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิง จะให้ฝ่ายชายมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายหญิงก็ได้ แล้วแต่คามพอใจของผู้เล่นตกลงกันเอาเองการเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ทั้งประโยชน์และได้ทั้งความสามัคคีในหมู่พวกพ้องอีกด้วย และยังได้ความสนุกสนานเพิ่มมาอีก ประโยชน์ของการเล่นกีฬาชนิดนี้คือการฝึกความพร้อมเพียงความอยู่ในระเบียบวินัยการทรงตัว การออกกำลังกายทั้งแขนและขาและความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของผู้เล่นแต่ละทีมถ้าระหว่างดึงนั้นใครคนใดคนหนึ่งเสียหลักหรือเสียการทรงตัวก็จะทำให้เป็นฝ่ายแพ้ได้เป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงแต่ก็ได้ความสนุกสนานไปพร้อมๆกันอีกด้วย

วิธีการเล่น ชักคะเย่อ คือ นำเชือกเส้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงพอที่จะทนทานกำลังผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่จะดึงเชือกมาวางมีเส้นเขตกลางซึ่งจะวางเชือกตรงกึ่งกลางเส้นพอดีแล้วกรรมการก็จะให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจับสลากหรืออาจจะเป็นไม้สั้นไม้ยาวก็ได้ว่าใครจะได้อยู่ด้านไหนเมื่อได้สลากแล้วผู้เล่นจะไปยืนประจำข้างของตัวเอง เมื่อวางระยะกันดีแล้วผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็จะดึงเชือกให้สูงพอเอว ผู้ตัดสินจะไปยืนตรงเส้นเขตกลางพอตัดสินให้สัญญาณผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็จะดึงเชือกกันแข่งกัน3ครั้งพอแข่งจบครั้งหนึ่งก็จะมีการสลับข้างกัน

About