Latest Posts
ฟุตบอล

ลักษณะการล้ำหน้าของกีฬาฟุตบอล

1. โอกาสที่ผู้เล่นจะอยู่ในตำแหน่งของการล้ำหน้า เมื่อผู้ได้ทำเกมรุกเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามและอยู่ใกล้ๆบริเวณเส้นเขตประตูมากกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม แต่สิ่งที่ไม่สามารถทำให้ล้ำหน้าได้นั้น
กีฬา

กีฬาชักคะเย่อวิธีการเล่นและประโยชน์

การเล่นกีฬาชักคะเย่อจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน นอกจากจะตกลงกันเป็นพิเศษเช่นฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิง จะให้ฝ่ายชายมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายหญิงก็ได้
ฟุตบอล

การเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล

การที่นักกีฬาเก็บตัวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะมีสาเหตุเนื่องจากผู้เล่นกีฬาฟุตบอลเกิดอาการบาดเจ็บและมีการฝึกซ้อมไม่เต็มที่และตัวนักกีฬาเองไม่มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันรวมถึงสภาพจิตใจของนักกีฬาด้วย
กีฬา
กีฬา

วิธีเพิ่มความอึดให้กับนักกีฬามืออาชีพ

ความสามารถของนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของทักษะ ซึ่งกีฬาแต่ละชนิดจะให้ปประโยชน์ต่อร่างกายในแบบที่แตกต่างกันออกไป