Latest Posts
กีฬา

กีฬาชักคะเย่อวิธีการเล่นและประโยชน์

การเล่นกีฬาชักคะเย่อจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน นอกจากจะตกลงกันเป็นพิเศษเช่นฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิง จะให้ฝ่ายชายมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายหญิงก็ได้
ฟุตบอล

การเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล

การที่นักกีฬาเก็บตัวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะมีสาเหตุเนื่องจากผู้เล่นกีฬาฟุตบอลเกิดอาการบาดเจ็บและมีการฝึกซ้อมไม่เต็มที่และตัวนักกีฬาเองไม่มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันรวมถึงสภาพจิตใจของนักกีฬาด้วย
กีฬา
กีฬา

วิธีเพิ่มความอึดให้กับนักกีฬามืออาชีพ

ความสามารถของนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของทักษะ ซึ่งกีฬาแต่ละชนิดจะให้ปประโยชน์ต่อร่างกายในแบบที่แตกต่างกันออกไป
กีฬา

กีฬายกน้ำหนักและท่าทางในการยก

มาดูประวัติและที่มาของการยกน้ำหนัก ในสมัยเก่าหรือสมัยโบราณมีเรื่องราวของการท้าทายความแข็งแรงการต่อสู้หรือการแข่งขันของกลุ่มชนเผ่าเดียวกันหรือต่างเผ่าซึ่งดูจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปคนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์